Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ADP
CTCP Sơn Á Đông
1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
(84.8) 855 2689 – 980 2198
0302066222
Võ Hồng Hà - Tổng giám đốc
Lê Đình Quang - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
02/02/2010
230.398.500
23.039.850
23.039.850
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/03/2022 24/03/2022 20/04/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2022 24/03/2022 22/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/11/2021 10/11/2021 03/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/06/2021 14/06/2021 Trả CP thưởng
6 11/06/2021 14/06/2021 02/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
7 22/03/2021 23/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 22/03/2021 23/03/2021 02/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
9 02/12/2020 03/12/2020 18/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
10 30/09/2020 01/10/2020 19/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 10 bản ghi