Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACG
CTCP Gỗ An Cường
Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743626282
3700748131
Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT
Trần Lương Thanh Tùng
Bình thường
Hoạt động
04/08/2021
876.503.440
87.640.744
87.650.344
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/09/2021 29/09/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 1 bản ghi