Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACE
CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Quốc Lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên
076 3931 183
1600669108
Lê Duy Cửu - Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2009
30.507.810
3.050.781
3.050.781
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2020 27/03/2020 28/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/03/2019 26/03/2019 27/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2020 09:52 Báo cáo thường niên 2019
2 18/03/2020 14:43 Báo cáo tài chính năm 2019
3 08/04/2019 09:37 Báo cáo thường niên 2018
4 18/03/2019 11:17 Báo cáo tài chính năm 2018
5 05/04/2018 14:07 Báo cáo thường niên 2017
6 20/03/2018 15:42 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi