Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACE
CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Quốc Lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên
076 3931 183
1600669108
Lê Duy Cửu - Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2009
30.507.810
3.050.781
3.050.781
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2019 26/03/2019 27/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/03/2018 27/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/03/2018 27/03/2018 24/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi