Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACE
CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Quốc Lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên
0296 393 1183 (393 1183) (2210845)
1600669108
Lê Duy Cửu - Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2009
30.507.810
3.050.781
3.050.781
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/03/2021 25/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/08/2020 27/08/2020 24/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 26/03/2020 27/03/2020 28/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 08/04/2021 15:46 Báo cáo thường niên 2020
2 08/04/2021 15:42 Báo cáo tài chính năm 2020
3 03/02/2021 14:05 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 06/04/2020 09:52 Báo cáo thường niên 2019
5 18/03/2020 14:43 Báo cáo tài chính năm 2019
6 08/04/2019 09:37 Báo cáo thường niên 2018
7 18/03/2019 11:17 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi