Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABC
CTCP Truyền thông VMG
Tầng 6, tòa nhà PEAKVIEW Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024.35378820
0101883619
Trần Bình Dương - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thùy Linh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/08/2016
203.930.000
20.389.000
20.393.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/04/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/08/2020 17/08/2020 11/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 08/07/2020 09/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi