Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABB
Ngân hàng TMCP An Bình
Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximo, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
02437612888
0301412222
Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/12/2020
9.409.470.820
940.947.082
940.947.082
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2022 24/03/2022 20/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/02/2022 11/02/2022 Trả CP thưởng
3 09/11/2021 10/11/2021 18/11/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 30/03/2021 31/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi