Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AAS
CTCP Chứng khoán SmartInvest
Tầng 2,3,4 Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + Số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
0243 573 9769
44/GPĐC-UBCK
Ngô Thị Thùy Linh - Tổng Giám đốc
Lưu Bích Ngọc - Chuyên viên tư vấn tài chính
Bình thường
Hoạt động
23/07/2020
800.000.000
80.000.000
31.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/02/2022 23/02/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/08/2021 23/08/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 23/03/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/12/2020 14/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi