Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
X20
CTCP X20
Số 35 - Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
04 38643381
0100109339
Phạm Văn Đô - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Đình Duy - Trưởng phòng Kinh Doanh Xuất nhập khẩu kiêm Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
05/02/2018
172.500.000
17.250.000
17.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu