Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VXB
CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre
Số 12 Đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
(075) 3.822.315
1300108704
04000 - Xây dựng
Phan Quốc Thông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Lê Thị Nguyệt Phượng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/06/2011
40.490.060
4.049.006
4.049.006
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/07/2018 04/07/2018 20/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/05/2017 18/05/2017 01/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 15/03/2017 16/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>