Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTZ
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
(028) 35350460
0310710930
03000 - Công nghiệp
Phan Văn Quân - Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
Phan Văn Quân - Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
25/11/2021
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu