Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTL
CTCP Vang Thăng Long
số 3/191 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,Hà Nội
043.7533428
0101275603
03000 - Công nghiệp
Phạm Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Thị Hoàng Liên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/07/2005
40.500.000
4.050.000
4.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/08/2018 10/08/2018 22/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/05/2018 11/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/08/2017 01/09/2017 15/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/04/2017 27/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 07/03/2017 08/03/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 5 bản ghi