Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTL
CTCP Vang Thăng Long
số 3/89 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
0243.7533428
0101275603
03000 - Công nghiệp
Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Thị Hoàng Liên - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Tạm ngừng giao dịch
14/07/2005
50.599.920
5.059.992
5.059.992
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2021 31/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/05/2020 01/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/05/2019 30/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi