Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNF
CTCP Vinafreight
A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
(84-8) 38 44 64 09 - 38 44 64 10
0302511219
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Bích Lân - Tổng Giám đốc
Lê Quang Huy - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
01/12/2010
83.922.500
8.376.750
8.392.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/06/2019 14/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2019 20/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/10/2018 04/10/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/03/2018 21/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 07/12/2017 08/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 29/11/2017 30/11/2017 20/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi