Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNF
CTCP Vinafreight
A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
(84-8) 38 44 64 09 - 38 44 64 10
0302511219
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Bích Lân - Tổng Giám đốc
Lê Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/12/2010
83.922.500
8.376.750
8.392.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/10/2018 04/10/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2018 21/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/12/2017 08/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 29/11/2017 30/11/2017 20/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 25/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
7 17/03/2017 20/03/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi