Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VND
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
04-3 9724568
22/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT
Điêu Ngọc Tuấn - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
Bình thường
Hoạt động
30/03/2010
2.204.301.690
214.514.678
220.430.169
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/04/2021 13/04/2021 22/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2021 16:02 Báo cáo thường niên 2020
    Tổng số 1 bản ghi