Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VMI
CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO
Số 05 - Thân Cảnh Phúc, p.Hòa Cường Bắc, q.Hải Châu, tp.Đà Nẵng, Việt Nam
0511 3674 588
0400577169
04000 - Xây dựng
Trương Thế Tùng - Tổng giám đốc
Lê Thanh Tùng
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
09/10/2014
109.499.990
10.949.999
10.949.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu