Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIX
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Tầng 8, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
04.4456 8888
70/UBCKNN-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Thị Tuyết - Tổng Giám đốc
Dư Văn Toàn - Trưởng ban kiểm toán nội bộ
Bình thường
Hoạt động
29/12/2009
1.009.645.830
100.964.583
100.964.583
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/05/2018 23/05/2018 08/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/05/2018 23/05/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/08/2017 30/08/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 08/06/2017 09/06/2017 Trả cổ tức bằng CP
7 28/03/2017 29/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi