Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIE
CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO
Số 35, Ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
04 38622727
0100686181
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Phú Hưng - thư ký công ty, kế toán trường
Cảnh báo
Hoạt động
06/05/2011
15.612.440
1.561.244
1.561.244
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/05/2018 04/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2017 05/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi