Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VHE
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
02433816999
0107409148
03000 - Công nghiệp
Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ngô Thị Huyền - Nhân viên kế toán
Bình thường
Hoạt động
14/01/2019
88.000.000
8.800.000
8.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 06/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2019 15:39 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
2 08/04/2019 16:23 Báo cáo tài chính năm 2018
3 12/02/2019 10:14 Báo cáo quản trị công ty năm 2018
4 28/01/2019 09:17 Báo cáo tài chính quý 4/2018
    Tổng số 4 bản ghi