Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGC
Tổng Công ty Viglacera - CTCP
Tầng 16, 17, tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
04.35536660
0100108173
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
22/12/2016
4.483.500.000
448.350.000
448.350.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/08/2018 10/08/2018 07/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/06/2018 07/06/2018 29/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/08/2017 31/08/2017 25/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi