Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VFG
CTCP Khử trùng Việt Nam
29 Tôn Đức Thắng Thắng Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
0838228097
0302327629
1000 - NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Văn Dũng - Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/04/2021
320.888.640
32.088.864
32.088.864
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/04/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu