Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VCM
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex
Tầng 5, tòa nhà 25T1, NO5 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
0102234864
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Nguyễn Văn Hiệp - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
11/05/2010
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/06/2018 15/06/2018 27/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/02/2018 22/02/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/06/2017 30/06/2017 21/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/02/2017 23/02/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 16/12/2016 19/12/2016 27/02/2016 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi