Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC7
CTCP Xây dựng 7
Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
02422182954
0100105743
04000 - Xây dựng
Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Quang Trung - Phó phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/12/2007
219.996.540
21.999.340
21.999.654
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/11/2018 22/11/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 13/07/2018 16/07/2018 20/07/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 25/05/2018 28/05/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 25/05/2018 28/05/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/01/2018 29/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/04/2017 14/04/2017 03/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi