Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VC7
CTCP Xây dựng 7
Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đừng Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
02422182954
0100105743
04000 - Xây dựng
Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vương Hải Linh - Phó Ban Tài chính Kế hoạch
Bình thường
Hoạt động
28/12/2007
228.793.460
24.022.639
22.879.346
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/09/2020 21/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 13/05/2020 14/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/08/2019 02/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 01/08/2019 02/08/2019 15/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 31/05/2019 03/06/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 08/03/2019 11/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>