Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VC7
CTCP Xây dựng 7
Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đừng Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
02422182954
0100105743
04000 - Xây dựng
Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Quang Thịnh - Chuyên viên Ban Tài chính Kế hoạch
Bình thường
Hoạt động
28/12/2007
219.996.540
21.999.340
21.999.654
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/08/2019 02/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 01/08/2019 02/08/2019 15/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 31/05/2019 03/06/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 08/03/2019 11/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/11/2018 22/11/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 13/07/2018 16/07/2018 20/07/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 25/05/2018 28/05/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
8 25/05/2018 28/05/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9 26/01/2018 29/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 9 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>