Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC1
Công ty cổ phần xây dựng số 1
D9 Khuất Duy Tiến - P. Thanh xuân Bắc- quận Thanh Xuân - Hà nội
04.38542249
0100105479
Thạch Anh Đức - Tổng giám đốc
Thạch Anh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/05/2009
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/02/2018 22/02/2018 23/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/10/2017 18/10/2017 Trả CP thưởng
3 23/05/2017 24/05/2017 30/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 21/02/2017 22/02/2017 23/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi