Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
V12
Công ty cổ phần xây dựng số 12
Số 57, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
0422143724
0101446753
04000 - Xây dựng
Lê Phùng Hòa - Tổng Giám đốc
Vũ Nam Hà - Phó phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
05/01/2010
58.180.000
5.818.000
5.818.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/02/2018 28/02/2018 22/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/06/2017 15/06/2017 30/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/02/2017 28/02/2017 22/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/12/2016 30/12/2016 20/01/2017 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 32 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>