Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
V12
Công ty cổ phần xây dựng số 12
Số 57, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
0422143724
0101446753
04000 - Xây dựng
Lê Phùng Hòa - Tổng Giám đốc
Vũ Nam Hà - Phó phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
05/01/2010
58.180.000
5.818.000
5.818.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/02/2018 28/02/2018 22/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/06/2017 15/06/2017 30/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/02/2017 28/02/2017 22/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/12/2016 30/12/2016 20/01/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi