Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVC
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
04 37224999
0106065776
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Sơn - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/09/2014
438.652.250
46.045.925
43.865.225
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/08/2020 28/08/2020 Trả CP thưởng
2 18/06/2020 19/06/2020 25/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 07/02/2020 10/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/04/2019 04/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi