Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVB
CTCP Chứng khoán Trí Việt
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
024 39724568
46/UBCKGPHĐKD
Bình thường
Hoạt động
16/04/2021
2.204.301.690
71.143.872
54.725.873
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 05/05/2021 13:40 Báo cáo tài chính quý 1/2021
    Tổng số 1 bản ghi