Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTL
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
(84-24) 38343087
0100105020
04000 - Xây dựng
Nguyễn Đức Kiên - Tổng Giám đốc
Bùi Quang Tùng - Chánh Văn phòng HĐQT
Bình thường
Hoạt động
18/01/2018
419.080.000
41.853.700
41.908.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi