Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTH
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội
043.877.0620
0100596523
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Hữu Trường - Tổng giám đốc
Nguyễn Thành Lê - Phó chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
26/10/2016
298.999.810
29.899.981
29.899.981
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2018 30/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/09/2017 26/09/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 25/09/2017 26/09/2017 25/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/09/2017 26/09/2017 Trả cổ tức bằng CP
5 30/03/2017 31/03/2017 22/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 28/12/2016 29/12/2016 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 6 bản ghi