Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TMX
CTCP Vicem Thương mại xi măng
348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
04 3 8642408
0100105694
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Dương Công Hoàn - Giám đốc Công ty
Lê Kim Phương - Phó phòng TC Kế toán
Bình thường
Hoạt động
02/11/2009
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/07/2017 12/07/2017 28/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/03/2017 20/03/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi