Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TIG
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Tầng 8, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
04.62588555
0101164614
10000 - Tài chính
Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Phạm Thị Nguyệt - Thư ký HĐQt
Bình thường
Hoạt động
08/10/2010
1.300.068.340
130.006.834
100.006.834
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/07/2021 09/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/10/2020 29/10/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi