Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
THI
CTCP Thiết bị điện
KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
02513836609
3600253826
03000 - Công nghiệp
Phan Ngọc Thảo - Tổng giám đốc
Phan Ngọc Thảo
Bình thường
Hoạt động
26/05/2021
488.000.000
44.000.000
48.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu