Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
THD
CTCP Thaiholdings
Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
04.62814166
0105202998
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Đình Hưng - Tổng Giám Đốc
Bùi Khương Duy - Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
19/06/2020
539.000.000
53.900.000
53.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/07/2020 03/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 1 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi