Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TDT
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
(84-28) 0656 7898
4600941221
03000 - Công nghiệp
Chu Thuyên - Chủ Tịch HDQT Kiêm Tổng Giám Đốc
Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ Tịch HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
18/07/2018
80.150.400
8.015.040
8.015.040
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu