Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TAR
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
0292 3857336
1800241736
01000 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc
Phạm Lê Khánh Hân - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/02/2019
350.000.000
35.000.000
35.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2019 05/04/2019 29/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi