Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SSC
CTCP Giống cây trồng Miền Nam
282 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
088442414
0302634683
1000 - NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyễn Đình Nam - Tổng Giám đốc
Lê Thái Bình
Bình thường
Hoạt động
29/03/2021
149.923.670
14.992.367
14.992.367
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu