Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRA
CTCP SARA Việt Nam
Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
02466863602
0101476769
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Cao Minh Thắng - Tổng Giám đốc
Phạm Thị Minh Thư - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
18/01/2008
431.999.740
43.199.974
25.199.974
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/05/2021 19/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/11/2020 27/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 05/11/2020 06/11/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 05/11/2020 06/11/2020 08/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 27/05/2019 28/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi