Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRA
CTCP SARA Việt Nam
Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
02466863602
0101476769
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đặng Quang Nam - Tổng Giám đốc
Nguyễn Giang Nam - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
18/01/2008
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/05/2019 28/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/01/2019 17/01/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 23/05/2018 24/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/06/2017 06/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi