Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPI
CTCP SPI
Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
037.3622615
2801330959
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Đỗ Tiến Đức - Giám đốc
Mai Lệ Thủy - Phó Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
26/09/2012
168.150.000
16.815.000
16.815.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/11/2017 30/11/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 24/03/2017 27/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi