Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SHS
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Tầng 1- 5, tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
043.8181888
66/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro
Bình thường
Hoạt động
25/06/2009
2.072.682.010
207.268.201
207.268.201
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/07/2020 23/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/05/2020 20/05/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/03/2020 24/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/03/2019 22/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>