Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHS
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Tầng 1- 5, tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
043.8181888
66/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro
Bình thường
Hoạt động
25/06/2009
2.072.682.010
207.268.201
207.268.201
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/03/2019 22/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/01/2019 15/01/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 14/01/2019 15/01/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 07/03/2018 08/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 27/09/2017 28/09/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 25/05/2017 26/05/2017 12/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi