Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHN
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04.3553.7116
0102287094
10000 - Tài chính
Phạm Ngọc Tuân - Tổng Giám đốc
Chu Minh Tuấn - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/12/2009
1.296.071.470
129.607.147
129.607.147
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/12/2018 19/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
3 01/10/2018 02/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 03/04/2018 04/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/11/2017 30/11/2017 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 5 bản ghi