Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHE
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà
Lô CN1 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
(024) 62656566
0101809894
03000 - Công nghiệp
Hoàng Mạnh Tân - Giám đốc
Nguyễn Bá Thị Hợp - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
25/01/2019
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2019 26/02/2019 26/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/02/2019 26/02/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 6 bản ghi