Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04.39423388
1800278630
10000 - Tài chính
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/04/2009
12.036.161.100
1.203.119.924
1.203.616.110
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2018 15/03/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/01/2018 12/01/2018 Hình thức khác
3 11/01/2018 12/01/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 14/03/2017 15/03/2017 27/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi