Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04.39423388
1800278630
10000 - Tài chính
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/04/2009
12.036.161.100
1.755.336.940
1.755.833.126
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2020 06/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2020 16/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/02/2020 05/02/2020 Hình thức khác
4 04/02/2020 05/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 04/02/2020 05/02/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 14/08/2019 15/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 08/03/2019 11/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi