Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDP
CTCP SDP
Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
0462700395
0500444772
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc
Triệu Thị Hải Hiền - Người công bố thông tin
Tạm ngừng giao dịch
Hủy giao dịch
15/04/2009
111.144.720
11.114.472
11.114.472
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/07/2018 16/07/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2017 28/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/03/2017 06/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi