Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QBS
CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
02256263333
0200730878
Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Thị Ngọc Ninh
Kiểm soát
Hoạt động
17/05/2021
693.299.280
69.329.928
69.329.928
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu