Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVX
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Tầng 25, Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
(0084) 4 - 3768 9291/3/4/5
3500102365
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Nguyễn Đình Thế - Tổng Giám đốc
Ngô Thị Thu Hoài - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán
Kiểm soát
Hoạt động
19/08/2009
4.000.000.000
399.997.029
400.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/10/2018 08/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 25/05/2018 28/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/11/2017 22/11/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/06/2017 28/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/04/2017 25/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 30/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi