Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVS
Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Lầu 5, tòa nhà Petro Vietnam Tower, số 1-05, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
+ 84 8 39102828
0100150577
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Lê Mạnh Cường - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Đức Thủy - Phó Phòng Thư ký - Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
20/09/2007
4.467.004.210
446.700.421
446.700.421
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2018 23/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/02/2018 26/02/2018 28/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/09/2017 29/09/2017 30/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 20/03/2017 21/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/12/2016 07/12/2016 29/12/2016 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi