Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVG
Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
(84-24) 39445555
0102311149
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Hải Long - Giám đốc
Pham Tô Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
07/01/2009
365.000.000
36.500.000
36.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/06/2024 28/06/2024 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 22/03/2024 25/03/2024 23/04/2024 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/06/2023 20/06/2023 18/07/2023 Trả cổ tức bằng tiền
4 20/03/2023 21/03/2023 20/04/2023 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi