Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVE
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
Tầng 10 tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM
+84.8.3781 6111
0301479273
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Đỗ Văn Thanh - Tổng giám đốc
Hồ Khả Thịnh - Kế toán trưởng
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
02/01/2008
250.000.000
25.000.000
25.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2019 10/05/2019 21/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/05/2018 10/05/2018 05/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/05/2018 10/05/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi