Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSW
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
Số 151/18 Trần Hoàng Na, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
(0710) 3765 079
1800722461
03000 - Công nghiệp
Trịnh Văn Khiêm - Giám đốc
Lê Thanh Tùng - UV HĐQT kiêm P.GĐ
Bình thường
Hoạt động
21/07/2015
170.000.000
17.000.000
17.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2018 27/03/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2018 27/03/2018 12/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/05/2017 18/05/2017 05/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 16/03/2017 17/03/2017 12/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi