Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PRE
Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI
Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên hòa, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(024) 3734 2828
86GP/KDH
10000 - Tài chính
Trịnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc
Phạm Trịnh Quốc Kiên - Giám đốc khối hoạt động
Bình thường
Hoạt động
24/12/2020
728.000.000
72.800.000
72.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/01/2021 05/01/2021 20/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/01/2021 05/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu