Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PJC
CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
(84-4) 8 272 720
0100919284
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Bùi Văn Thành - Giám đốc
Trần Đắc Xuân - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/12/2006
58.615.560
5.861.556
5.861.556
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2019 12/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/03/2019 12/03/2019 20/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/06/2018 15/06/2018 26/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 21/03/2018 22/03/2018 09/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/03/2018 22/03/2018 30/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>