Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PJC
CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
(84-4) 8 272 720
0100919284
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Bùi Văn Thành - Giám đốc
Trần Đắc Xuân - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/12/2006
58.615.560
5.861.556
5.861.556
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/06/2018 15/06/2018 26/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2018 22/03/2018 30/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/03/2018 22/03/2018 09/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/05/2017 04/05/2017 18/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/03/2017 15/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 14/03/2017 15/03/2017 24/03/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi