Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PIV
CTCP PIV
Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
04.3795.7605
0102636059
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trịnh Tiến Khương - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/08/2010
173.249.420
17.324.942
17.324.942
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/08/2017 30/08/2017 Trả cổ tức bằng CP
2 01/06/2017 02/06/2017 27/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi