Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PHN
CTCP Pin Hà Nội
Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì
024.38615365
0100100752
Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Võ Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Bình thường
Hoạt động
13/03/2019
72.539.110
7.253.911
7.253.911
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/04/2019 25/04/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/04/2019 25/04/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi