Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PHN
CTCP Pin Hà Nội
Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì
024.38615365
0100100752
Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Võ Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Bình thường
Hoạt động
13/03/2019
72.539.110
7.253.911
7.253.911
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu